Victory Worship – Paghilom

Victory Worship – Paghilom

Victory Worship – Paghilom.

Victory Worship’s Paghilom SONG

Victory Worship, a well-known Christian band, has released a new mp3 track and accompanying music video titled Paghilom (Healing)

 

For Free, Download, Stay Blessed, and Enjoy This Amazing Mp3 Audio Song
Premiers tomorrow 13th August 

 

 

Victory Worship Paghilom Lyrics
VERSE 1:
Nasa Iyong mga kamay
Ang paghilom ng Iyong bayan
Pakinggan ang inaalay
Ang handog ng pusong nagsisisi

VERSE 2:
Ang Ngalan mo ang may taglay
Ng pag-asa sa aming bukas
Kalugdan Mo ang alay
Ang handog ng bansang nagsisi

PRE-CHORUS:
Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami

CHORUS:
Mula sa langit
Kami ay dinggin
Lunasan ang bayang
Naghihinagpis
Buong daigdig
Palalayain
At patatawarin
Iyong diringgin at patatawarin
Ang bayan namin
Sa wika Mo’y gagaling

READ ALSO:  True Christianity Part 2 - Apostle Michael Orokpo (Sermon)

Be the first to comment

Leave a Reply